مداخلات غیر مجاز در پزشکی در حال تبدیل شدن به بحران است

به این مطلب امتیاز دهید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز جمعه ۵ آبان ۱۴۰۲ در جلسه مجمع سازمان نظام پزشکی با تبریک به هیأت رئیسه جدید شورای عالی سازمان نظام پزشکی، گفت: اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس فردی ناگهان پیشنهاد داده که چون امضای الکترونیک در انحصار نظام پزشکی است و نباید این طور باشد، پیشنهاد شده که امضای الکترونیک را بررسی و رصد کند و نظام پزشکی و برخی مراکز اجازه صدور آن را داشته باشند.

وی افزود: باید دید پشت پرده این ماجرا چه خبر است، ما در حال پیگیری هستیم که این شیوه را اصلاح کنیم و کار را به مجرای قانونی برگردانیم تا زحمات سازمان نظام پزشکی از بین نرود.

رئیس زاده ادامه داد: تا زمانی که در چارچوب همین قوانین فعلی بخواهیم تعرفه وضع کنیم وضعیت همین خواهد بود.
باید به سمتی برویم که قیمت تمام شده خدمات را محاسبه و لحاظ کنند.

وی افزود: امسال اگر تعرفه خدمات ی بخواهد واقعی تعیین شود عدد افزایش ۷۳ درصد است که قطعاً این میزان بر اساس وضعیت کشور ممکن نیست، اما اگر تعرفه‌ها را تفکیک کنیم به جز فنی و جز حرفه‌ای، انجام شدنی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که مداخلات غیرمجاز در حوزه پزشکی در حال تبدیل شدن به یک بحران بسیار بزرگ است، گفت: در این خصوص هم ایراد از خود جامعه پزشکی است و هم قوانینی که بازدارنده نیستند.
کسی که تولیت سلامت در کشور را دارد به طور مرتب آئین نامه‌های محدود کننده در نظر می‌گیرد و اعضای صنف را محدود می‌کند ولی با آن کسی که در این حوزه تخصص ندارد و غیر مجاز است، هیچ کاری ندارد.
با این وضعیت مردم آسیب می‌بینند و شأن جامعه پزشکی نیز در خطر است.
متأسفانه دست ما در این حوزه بسته است اما در حال پیگیری و تلاش هستیم.

در ادامه، منصور جعفری نمین رئیس سابق مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، گفت: گزارش فعالیت هیأت رئیسه شورای عالی سازمان در کتابچه منتشر شده به صورت مفصل وجود دارد که شامل شرح مذاکرات و مصوبه‌ها و پیگیری‌های شورای عالی است.

وی افزود: هیأت رئیسه و اعضای شورای عالی در دو سالی که گذشت، شرایط پرتنشی را گذراندند که همزمان با کرونا و وقایع سال گذشته بود.
اما توانستند به نحو احسن وضعیت را مدیریت کنند که مشکلی برای اعضای سازمان پیش نیاید.

همچنین، محمدحسین انصاری مود گفت: متأسفانه محدودیت‌های قانونی برای عملکرد ما بسیار زیاد هستند و قدرت اجرایی برعکس بسیار اندک است.
تفسیر مسائل فراوان و در نتیجه هجمه‌ها به هیأت رئیسه مجمع بسیار است.

وی افزود: ما پایبند آئین نامه و قانونی هستیم که مصوب و مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است و قانون را نمی‌توانیم نادیده بگیریم و از آن عبور کنیم.

انصاری مود ادامه داد: ما نامه‌ای با امضای ۲۳۶ نفر در خصوص کمیسیون صلاحیت‌های حرفه‌ای به وزیر دادیم و با ایشان ملاقات کردیم و مسئله را بازگو کردیم.
این ملاقات‌ها بی اثر نیست و باعث شد بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کند.
اما در کل مجمع سازمان نظام پزشکی اختیار کمی دارد.

خروج از نسخه موبایل