۱۲ نکته ساده اما مهم در کاهش وزن

به این مطلب امتیاز دهید.

شکی نیست که شما می‌‌توانید در یک مدت کوتاه سریعا کم کنید ولی به چه قیمتی؟ شما هر روز تبلیغات فراوانی را می‌‌بینید که ادعا می‌‌کنند چند روزه بدون بازگشت!! ‌های فراوان مد روز زودگذری وجود دارند که می‌‌توانند وزن شما را کم کند، ولی بلافاصله پس از قطع رژیم، شما احساس گرسنگی فراوان و آزاردهنده‌ای خواهید داشت که منجر به پرخوری و بازگشت سریع‌تر وزن شما خواهد شد. این یعنی همان ناامیدی که شاید شما نیز به عنوان یک رژیم‌گیر حرفه‌ای با آن برخورد کرده باشید. فراوانند بیماران چاقی که به کلینیک‌های رژیم ی مراجعه می‌کنند و می‌گویند: می‌دانند که باید وزن کم کنند همه راه‌ها را رفته‌اند ولی روز به روز ناامیدتر شده و گاه با تاثر فراوان می‌گویند چه فایده که وزن کم کنند وقتی در فاصله کمی‌ وزنشان برگشته و چه بسا وزن بالاتری نیز پیدا می‌کنند!! واقعیت این است که شما نمی‌توانید صورت مسئله را پاک کنید. شما با مشکلی به نام چاقی رو به رو هستید وبا ناامیدی و عدم برنامه‌ریزی، وزن شما سیر پلکانی خود را طی خواهد کرد و روزی خواهد رسید که افزایش وزن شما عوارض فراوان جسمی‌ و روانی را برایتان باقی خواهد گذاشت که دیگر برای درمان قطعی خیلی دیر خواهد بود.
۱۲ نکته ساده در کاهش وزن:
شکی نیست که شما می‌‌توانید در یک مدت کوتاه سریعا وزن کم کنید ولی به چه قیمتی؟ شما هر روز تبلیغات فراوانی را می‌‌بینید که ادعا می‌‌کنند کاهش وزن چند روزه بدون بازگشت!! رژیم‌های فراوان مد روز زودگذری وجود دارند که می‌‌توانند وزن شما را کم کند، ولی بلافاصله پس از قطع رژیم، شما احساس گرسنگی فراوان و آزاردهنده‌ای خواهید داشت که منجر به پرخوری و بازگشت سریع‌تر وزن شما خواهد شد. این یعنی همان ناامیدی که شاید شما نیز به عنوان یک رژیم‌گیر حرفه‌ای با آن برخورد کرده باشید. فراوانند بیماران چاقی که به کلینیک‌های رژیم درمانی مراجعه می‌کنند و می‌گویند: می‌دانند که باید وزن کم کنند همه راه‌ها را رفته‌اند ولی روز به روز ناامیدتر شده و گاه با تاثر فراوان می‌گویند چه فایده که وزن کم کنند وقتی در فاصله کمی‌ وزنشان برگشته و چه بسا وزن بالاتری نیز پیدا می‌کنند!! واقعیت این است که شما نمی‌توانید صورت مسئله را پاک کنید. شما با مشکلی به نام چاقی رو به رو هستید وبا ناامیدی و عدم برنامه‌ریزی، وزن شما سیر پلکانی خود را طی خواهد کرد و روزی خواهد رسید که افزایش وزن شما عوارض فراوان جسمی‌ و روانی را برایتان باقی خواهد گذاشت که دیگر برای درمان قطعی خیلی دیر خواهد بود.
۱۲ نکته ساده در کاهش وزن:
شکی نیست که شما می‌‌توانید در یک مدت کوتاه سریعا وزن کم کنید ولی به چه قیمتی؟ شما هر روز تبلیغات فراوانی را می‌‌بینید که ادعا می‌‌کنند کاهش وزن چند روزه بدون بازگشت!! رژیم‌های فراوان مد روز زودگذری وجود دارند که می‌‌توانند وزن شما را کم کند، ولی بلافاصله پس از قطع رژیم، شما احساس گرسنگی فراوان و آزاردهنده‌ای خواهید داشت که منجر به پرخوری و بازگشت سریع‌تر وزن شما خواهد شد. این یعنی همان ناامیدی که شاید شما نیز به عنوان یک رژیم‌گیر حرفه‌ای با آن برخورد کرده باشید. فراوانند بیماران چاقی که به کلینیک‌های رژیم درمانی مراجعه می‌کنند و می‌گویند: می‌دانند که باید وزن کم کنند همه راه‌ها را رفته‌اند ولی روز به روز ناامیدتر شده و گاه با تاثر فراوان می‌گویند چه فایده که وزن کم کنند وقتی در فاصله کمی‌ وزنشان برگشته و چه بسا وزن بالاتری نیز پیدا می‌کنند!! واقعیت این است که شما نمی‌توانید صورت مسئله را پاک کنید. شما با مشکلی به نام چاقی رو به رو هستید وبا ناامیدی و عدم برنامه‌ریزی، وزن شما سیر پلکانی خود را طی خواهد کرد و روزی خواهد رسید که افزایش وزن شما عوارض فراوان جسمی‌ و روانی را برایتان باقی خواهد گذاشت که دیگر برای درمان قطعی خیلی دیر خواهد بود.
شکی نیست که شما می‌‌توانید در یک مدت کوتاه سریعا وزن کم کنید ولی به چه قیمتی؟ شما هر روز تبلیغات فراوانی را می‌‌بینید که ادعا می‌‌کنند کاهش وزن چند روزه بدون بازگشت!! رژیم‌های فراوان مد روز زودگذری وجود دارند که می‌‌توانند وزن شما را کم کند، ولی بلافاصله پس از قطع رژیم، شما احساس گرسنگی فراوان و آزاردهنده‌ای خواهید داشت که منجر به پرخوری و بازگشت سریع‌تر وزن شما خواهد شد. این یعنی همان ناامیدی که شاید شما نیز به عنوان یک رژیم‌گیر حرفه‌ای با آن برخورد کرده باشید. فراوانند بیماران چاقی که به کلینیک‌های رژیم درمانی مراجعه می‌کنند و می‌گویند: می‌دانند که باید وزن کم کنند همه راه‌ها را رفته‌اند ولی روز به روز ناامیدتر شده و گاه با تاثر فراوان می‌گویند چه فایده که وزن کم کنند وقتی در فاصله کمی‌ وزنشان برگشته و چه بسا وزن بالاتری نیز پیدا می‌کنند!! واقعیت این است که شما نمی‌توانید صورت مسئله را پاک کنید. شما با مشکلی به نام چاقی رو به رو هستید وبا ناامیدی و عدم برنامه‌ریزی، وزن شما سیر پلکانی خود را طی خواهد کرد و روزی خواهد رسید که افزایش وزن شما عوارض فراوان جسمی‌ و روانی را برایتان باقی خواهد گذاشت که دیگر برای درمان قطعی خیلی دیر خواهد بود.
وزن
وزن
وزن
وزن
وزن
وزن
وزن
وزن
وزن
۱۲ نکته ساده در کاهش وزن:
۱۲ نکته ساده در کاهش وزن:
۱- هیچ وعده غذایی را حذف ننمایید.۲- حتما در روز حداقل پنج وعده غذایی شامل سه وعده اصلی و دو داشته باشید.۳- هر روز صبحانه را در ساعات اولیه صبح میل کنید و فکر نکنید حذف صبحانه باعث کاهش وزن شما می‌شود.۴- روزانه حداقل پنج وعده و سبزیجات در خود بگنجانید.۵- سرعت غذا خوردن خود را کم کنید. هر وعده خوردن شما باید حداقل ۱۵ دقیقه طول بکشد. برای رسیدن به این هدف به جای قاشق از قاشق‌های با حجم کم و یا چنگال استفاده کنید.۶- سعی‌تان این باشد با کسی در هنگام غذا خوردن صحبت نکنید.۷- از غذا خوردن در هنگام تماشای تلویزیون بپرهیزید.۸- در پخت غذا ازروغن گیاهی مایع استفاده کرده و میزان روغن را به میزان یک دوم کاهش دهید.۹- در صرف نوشیدنی‌های شیرین محتاط باشید.۱۰- حتما در روز پنج، شش لیوان آب بنوشید.۱۱- لبنیات از قبیل ماست و شیر و را از نوع کم‌چرب استفاده کنید.۱۲- در قدم اول سعی کنید با داشتن رژیم غذایی درست تندرست باشید و بعد به فکر لاغری باشید
۱- هیچ وعده غذایی را حذف ننمایید.۲- حتما در روز حداقل پنج وعده غذایی شامل سه وعده اصلی و دو میان وعده داشته باشید.۳- هر روز صبحانه را در ساعات اولیه صبح میل کنید و فکر نکنید حذف صبحانه باعث کاهش وزن شما می‌شود.۴- روزانه حداقل پنج وعده میوه و سبزیجات در رژیم غذایی خود بگنجانید.۵- سرعت غذا خوردن خود را کم کنید. هر وعده خوردن شما باید حداقل ۱۵ دقیقه طول بکشد. برای رسیدن به این هدف به جای قاشق از قاشق‌های با حجم کم و یا چنگال استفاده کنید.۶- سعی‌تان این باشد با کسی در هنگام غذا خوردن صحبت نکنید.۷- از غذا خوردن در هنگام تماشای تلویزیون بپرهیزید.۸- در پخت غذا ازروغن گیاهی مایع استفاده کرده و میزان روغن را به میزان یک دوم کاهش دهید.۹- در صرف نوشیدنی‌های شیرین محتاط باشید.۱۰- حتما در روز پنج، شش لیوان آب بنوشید.۱۱- لبنیات از قبیل ماست و شیر و پنیر را از نوع کم‌چرب استفاده کنید.۱۲- در قدم اول سعی کنید با داشتن رژیم غذایی درست تندرست باشید و بعد به فکر لاغری باشید
وزن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا